ลูกได้อะไร จากการแบ่งปัน

การมอบความรักความอบอุ่นให้ลูก มีกิจกรรมในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ (ความรักจะเป็นพื้นฐานก่อเกิดพฤติกรรมที่ดี) สอนพฤติกรรมการแบ่งปันผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อการ์ตูน เรื่องเล่า แสดงพฤติกรรมการแบ่งปันเป็นตัวอย่างให้กับลูก

เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะ‘แบ่งปัน’

1.เรียนรู้ เข้าใจจิตใจ อารมณ์ของตัวเอง
2. รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
3.เรียนรู้ เข้าใจจิตใจ ความรู้สึกของผู้อื่น
4. มีน้ำใจ จิตใจอ่อนโยน ยุติธรรม
5.ภาคภูมิใจในตัวเอง
6. มีความสุข เห็นคุณค่าของการทำความดี
7.กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกด้านอื่น ๆ

สร้างกิจกรรมให้ลูกได้แบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื่น เช่น การรวบรวมของไปบริจาค การทำงานจิตอาสา ฯลฯ ชวนลูก ๆ คุยสะท้อนถึงความรู้สึกจากการได้แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่น ชื่นชมลูก เมื่อลูกแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื่น ให้ลูกภาคภูมิใจ